Поверителност

Политика за Поверителност

В тази декларация за защита на данните ние ви информираме за обработката на лични данни при използване на този уебсайт. Какво са личните данни? Всички данни, които могат да бъдат свързани с вас лично, пр. име, адрес, имейл адреси, поведение на потребителя.


Отговорен за събирането, обработката и използването на вашите лични данни по смисъла на член 4 № 7 GDPR е:

АРАКТ ЕООД
BG 204754957
улица Осогово № 17
2850 Петрич
България


Събрани данни

Ние събираме вашите данни през нашия сайт и имейл. Събирането на данни се осъществява чрез:

 • "Бискривтките", които използваме, даващи ни информация за вашите посещения и използване на този уебсайт, включително източник на препратка, продължителност на посещение, преглед на страници и пътеки за навигация към сайта, кога, колко често и при какви обстоятелства го използвате,
 • Информация, която въвеждате, във формата за контакти (име на вашия бизнес, телефон, имейл адрес),
 • Всяка друга лична информация, която ни изпращате.

Обработка на данни и предназначение

Личната информация, предоставена ни чрез нашия уебсайт, ще бъде използвана за ​цели, посочени в тази политика. Ние може да ​използваме личната Ви информация за следното:

 • Отговаряне на запитвания от ваша страна,
 • Изпращане на оферта свързана с услугите, които предлагаме в нашият сайт,
 • Изпращане на маркетингови търговски съобщения,
 • Изпращане на имейл известия,
 • Изпращане на маркетингови комуникации, свързани с нашия бизнес или фирми на трети страни, които смятаме, че могат да ви представляват интерес,
 • Други приложения.

Разгласяване на лична информация
 • Можем да разкрием вашата лична информация на всеки от нашите служители, доставчици или подизпълнители,
 • Можем да разкрием вашата лична информация на всеки член на нашата група от компании (това означава други наши дружества, нашата холдингова компания и всички нейни дъщерни дружества),
 • Можем да разкрием вашата лична информация ако това ни бъде изискано от закона, във връзка с текущи или бъдещи съдебни производства,
 • Можем да разкрием вашата лична информация с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права.

С изключение на предвиденото в нашата политика за поверителност, ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица.


Вашите права

Като субект на данните имате следните права:

 • Имате право на информация относно личните данни, засягащи вас, които администраторът обработва (член 15 от GDPR),
 • Имате право да коригирате данните си, ако се съхраняват неправилно или непълно (член 16 GDPR),
 • Имате право на анулиране (член 17 GDPR),
 • Имате право да поискате обработката на личните ви данни да бъде ограничена (член 18 GDPR),
 • Имате право на преносимост на данните (член 20 GDPR),
 • Имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни (член 21 от GDPR),
 • Имате право да не бъдете подлагани на решение, основано единствено на автоматизирана обработка - включително профилиране - което има правно действие върху вас или по подобен начин засяга значително (член 22 от GDPR),
 • Имате право да подадете жалба до отговорния надзорен орган в случай на съмнение за нарушение на закона за защита на данните (член 77 от GDPR). Надзорният орган е отговорен по обичайното ви място на пребиваване, местоработата или на мястото на съмнение за нарушение.

Промени в политиката за поверителност и данни за контакт

Нашата декларация за защита на данните може да бъде коригирана на нередовни интервали, така че да съответства на текущите законови изисквания или да въведе промени в нашите услуги, пр. при въвеждане на нови оферти. Новата декларация за защита на данните ще се прилага автоматично при следващото ви посещение. Ако имате въпроси относно защитата на данните, моля, свържете се с нас на office@arakt.com