Условия за Ползване

Общи условия за ползване

В тази декларация ние ви информираме за общите условия за ползване действащи при използване на този уебсайт.


I. Дефиниция на понятия
  • Под "Сайт" или "Уебсайт" се има предвид цялата информация, която се намира на следни домейн с URL адрес​ "https://www.arakt.com" и включително текстове, снимки, графични изображения, дизайн, банери и други материали или ресурси, които се намират на следния домейн и поддомейни.
  • "Посетител" е всяко физическо / юридическо лице, което използва Сайтът и/или информацията от него.

II. Предмет на условията

Чл.1.​ Настоящите Общи условия уреждат отношенията между "АРАКТ" ЕООД, BG 204754957, със седалище и адрес на управление улица Осогово № 17, 2850 гр. Петрич, България и всяко лице (наричано на кратко ​"Посетител"), което използва Интернет сайта ​https://www.arakt.com и/или информацията, предоставена от него (​"Сайта", "Уебсайта").


III. Права на интелектуалната собственост

Чл.2.(1)​ Всички права са запазени. Всички публикации в Сайта и цялата друга информация като текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения, банери и всяка друга информация са обект на закрила по действащия Закон за авторското право. Не регламентираното използване на ресурси, които са с интелектуална собственост на "АРАКТ" ЕООД, ще бъдат докладвани.

(2)​ Нерегламентирано използване под всякаква форма на материалите, публикувани в Уебсайта при липса на разрешение на "АРАКТ" ЕООД е нарушение, което носи отговорност за нарушителя.

(3)​ Потребителят има право да разглежда, съхранява и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за услугите, предлагани от Аракт.


IV. Задължения на посетителите на сайта

Чл.3.​ Всеки Посетител получил достъп до Сайта "​https://www.arakt.com​" и до информацията и услугите в него, се съгласява и приема Общите условия за ползване описани тук.


V. Изменение на общите условия

Чл.4.(1)​ "АРАКТ" ЕООД има правото да нанася промени и изменения в настоящите Общи условия. "АРАКТ" ЕООД своевременно ще публикува на Сайта "​https://www.arakt.com​" изменените Общи условия и ще информира Посетителите за извършените промени.

(2)​ Измененията в настоящите Общи условия са валидни за всички Посетители на Сайта "​https://www.arakt.com" и имат действие от момента на обявяването им от "АРАКТ" ЕООД.


VI. Ограничаване на отговорността

Чл.5.​ "АРАКТ" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.